niedokrwistosc

Niedokrwistość żywieniowa z niedoboru żelaza. Spośród wielu schorzeń na tle pokarmowym, niedokrwistość z niedoboru żelaza jest najbardziej rozpowszechniona na świecie. Niedobory żelaza są skutkiem niewystarczającej podaży z dietą, zwiększonego zapotrzebowania lub zmniejszonego wchłaniania tego składnika w przewodzie pokarmowym. Złe wchłanianie jest efektem spożywania głównie produktów roślinnych i niskiego spożycia pokarmów pochodzenia zwierzęcego.

Wchłanianie żelaza zwiększa obecność w diecie witaminy C, jednak w przypadku krajów rozwijających się, spożycie jej jest również niewystarczające. Niedokrwistość z niedoboru żelaza jest również problemem krajów rozwiniętych, w tym Polski. W przypadku tych krajów przyczyną jej wystąpienia są błędy dietetyczne oraz nieracjonalne odchudzanie się.

dietetyk